January 2020

60 години Дулово - град

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД ДУЛОВО,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

НА 30.01.1960г С УКАЗ НА МС ДУЛОВО Е ОБЯВЕНО ЗА ГРАД.

ПО ТОЗИ ПОВОД, ПОЗВОЛЕТЕ МИ ДА ПОДНЕСА ОТ СВОЕ ИМЕ И ОТ ИМЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ПОЗДРАВЛЕНИЯ КЪМ ВСИЧКИ ВАС ПО ПОВОД 60-Я РОЖДЕН ДЕН НА НАШИЯ ГРАД.

ПОЖЕЛАВАМ ВИ ЗДРАВЕ И УСПЕХИ ПРЕЗ ВИСОКОСНАТА, ЮБИЛЕЙНА ЗА ДУЛОВО-2020 ГОДИНА.

 

 

 

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД                КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

 

 

 

ГРАД ДУЛОВО  ЧЕСТВА СВОЯ 60-ти РОЖДЕН ДЕН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

„Вземи своя ПИК“ от НАП

Национална агенция за приходите предоставя възможност за ползване на повече от 80 различни електронни услуги чрез Квалифициран електронен подпис /КЕП/, Персонален идентификационен код /ПИК/ и свободен достъп.

До края на месеца може да се променя вида на осигуряването

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от Национална агенция за приходите.  Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии на държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”.

Нови версии на браузерите за работа с е-услугите на НАП

По-високи изисквания за сигурността на онлайн обмена на информация влиза в сила на 17 февруари

 

За повишаване на сигурността при обмена на данни между Национална агенция за приходите с клиентите й, както и осигуряване на допълнителна защита на информацията, от 17.02.2020 г. всички електронни услуги, предоставяни от данъчната администрация, ще бъдат достъпни единствено, чрез използването на криптографски транспортен протокол, версия 1.2 /TLSv1.2./ Този протокол се поддържа от новите версии на най-популярните браузъри.

Прием за учебната 2020 / 2021 година в НВУ "Васил Левски - Велико Търново"

За учебната 2020/2021 г. НВУ „Васил Левски” – Велико Търново обявява                              прием на курсанти в редовна форма на обучение за придобиване                                                на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“, по специализации от специалността „Организация и управление                                   на военни формирования на тактическо ниво“, както следва:

Прием за учебната 2020 / 2021 година във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" - Варна

За учебната 2020/2021 г. ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – Варна обявява записване                                   на  курсанти с 5-годишен срок на обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”                                                               в професионално направление „Военно дело”, редовна форма на обучение,                                      за придобиване на висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и по специализации, както следва:

 

Прием за учебната 2020 / 2021 година във ВВВУ "Георги Бенковски" - Долна Митрополия

За учебната 2020/2021 г. ВВВУ „Георги Бенковски” – Долна Митрополия обявява прием на курсанти за обучение по специалността „Организация и управление                             на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление                           „Военно дело“, редовна форма на обучение за придобиване на висше образование                            на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и по специализации,                               както следва: