January 2020

Данъчна кампания 2020

Тази година данъчната кампания ще започне на 10 януари поради промени в данъчното законодателство. Срокът за деклариране на доходи от физическите лица  e  до 30 април, а подаването на годишни данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци от фирмите е до 31 март.

 Данъчните декларации за доходите на физическите лица  могат да се подават в офисите на НАП,  по пощата с обратна разписка и по електронен път.  

ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 отЗакона за нормативните актове

ОБЯВЛЕНИЕ

Съгласно чл.26, ал.4 отЗакона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, считано от 08.01.2020г., Общински съвет - Дулово чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Със заповед № ОХ- 1105/11.12.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 25 вакантни длъжности за oфицери

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 1105/11.12.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 25 вакантни длъжности за oфицери във Военномедицинска академия за приемане на военна служба  на лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина.

 

Основни изисквания:

- да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

Със заповед № ОХ-1035/15.11.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени длъжности за приемане на служба в доброволния резерв

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-1035/15.11.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са  обявени длъжности за приемане на служба в

доброволния резерв, без провеждане на конкурс от български граждани освободени от кадрова военна служба

 

Максимална квота за приемане на служба в доброволния резерв за Сухопътни войски

- 427 длъжности;

   

Данъчна кампания 2020 ще започне на 10 януари

Данъчната кампания 2020 г. ще започне на 10 януари заради промени в законодателството. Декларациите за доходите на физическите лица и тези за облагане с корпоративни данъци могат да бъдат подадени най-рано на тази дата - както по електронен път, така и на място в офисите на НАП.