February 2020

1-ви март 2020г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ПОЗВОЛЕТЕ МИ ДА ПОЗДРАВЯ, ОТ СВОЕ И ОТ ВАШЕ ИМЕ, САМОДЕЙЦИТЕ 

Мащабна полицейска операция по противодействие на битовата престъпност се проведе в община Дулово

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

Мащабна полицейска операция по противодействие на битовата престъпност се проведе в община Дулово

 

 

 

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 26/27.02.2020 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 26/27.02.2020 г.

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА Процедури за разглеждане и решения за ДОИ в Община Дулово

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

         Процедури за разглеждане и решения за ДОИ в Община Дулово

  

1. Постъпили заявления от субекти на право на ДОИ през 2019 г.

 

  Брой постъпили заявления-15

Брой заявления за ДОИ, заявления за ДОИ оставени без разглеждане-0

От граждани на Република България 9

От чужденци и лица без гражданство 0  

От журналисти  0

От фирми  0

От неправителствени организации 6

Общ брой:

15