March 2020

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

 

Относно: Въвеждане на непълно работно време на всички служителите, които работят на пълно работно време в Общинска администрация Дулово и кметствата на територията на община Дулово.

С настоящата заповед, на основание чл. 138а, ал.2 от Кодекса на труда и 54 тз, ал.2 от преходните и заключителни разпоредби от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. 

Заседание на Общинския кризисен щаб в Дулово

Продължава стриктното изпълнение на предприетите мерки в района на град Дулово и 26-те населени места в общината, във връзка с извънредното положение. Това стана ясно на провелото се днес заседание на Общинския кризисен щаб свикано от кмета на общината - д-р Юксел Ахмед.

Производителите ще имат достъп до стопанствата си

След сигнали от производители и общини МЗХГ даде разяснения какви документи са необходими на земеделските стопани, за да преминават през Контролно-пропускателните пунктове (КПП), поставени като част от мерките срещу коронавируса, както следва:

До ниви, овощни градини, лозя, оранжерии и други земеделски земи, както и до животновъдни обекти, пчелини, водни обекти за отглеждане на аквакултури следва да се осигури достъп за извършване на необходимите мероприятия по сеитба, пръскане, почвообработка, грижи за животните, рибата и други.

Нови заповеди от МЗ

Нови 2 заповеди от Министерство на здравеопазването (и двете заповеди са публикувани на сайта на Министерство на здравеопазването като новини и в прикачени PDF-файлове)

 

- Въведените противоепидемични мерки са продължени до 12 април т.г. включително

 

24 ветеринари в област Силистра започват държавната профилактика за годината

На 26.03.2020 г. по покана на директора на ОДБХ Силистра д-р Себахтин Халид бе проведена работна среща с участието на  д-р Валери Милчев -  началник  на отдел „Здравеопазване по животните“ в дирекцията,  и на д-р Владимир Солаков – председател на ОК на Български ветеринарен съюз в област Силистра. От негов текст във Фейсбук разбираме, че са обсъдени параметрите на бъдещата работа по изпълнение на държавната профилактична програма за 2020 г. от страна на 24 ветеринари в региона. 

 

Удължен е срокът на въведените противоепидемични мерки в страната

Срокът на въведените противоепидемични мерки се удължава до 12 април 2020 г. включително.   В издадената от министъра на здравеопазването Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г., която допуска           при спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в големите търговски центрове да работят доставчиците на платежни услуги.

Променя се формата на декларацията за пътуващите

След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме: