Да си българин на село

02.03.2020 18:13

НАДЕЖДА

 

Не, не ще остане тъй до края –

има правда, висша правда има:

след нощ утро иде, май след зима...

Позволи ми, Боже, да дотрая,

 

дух убит да видя пак подигнат,

жизнен лек на тежки рани турен:

жилав си, народе, непостигнат

по търпеж и мощ в живота бурен!

 

Иван Вазов

 

 

ДА СИ БЪЛГАРИН НА СЕЛО

Къде е духът на българина в селските училища, където основна част от учениците са от различни етнически съсловия?

Как трябва да докажем не само пред институциите, но и пред всички, че в тези училища се работи за ценности и родолюбие?

Как да превъзмогнем вълната на силната и негативна обществена нагласа срещу системата на образованието и работещите в нея?

А учениците – къде им е мястото в този хаос от липса на доверие и възпитателни рамки?

Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ с.Правда,  общ.Дулово, обл.Силистра  е училище с история и традиции. То следва пътя на доброто образование и най-вече развиване на способности и  интересите на ученици и родители за израстването им като личности с ценности, добри обноски и възпитание.

Дали сме попаднали в йерархичната схема на първите места по изградена рамка за всички училища  за годишен успех – НЕ!

Но твърдим, че в това училище се работи да  превърнем учениците в добри граждани на своята страна!

Някои трудолюбиви, други ученолюбиви, някои са танцьори, други спортисти, трети математици и т.н. Някои добре подготвени за учебния час, а други закъсняващи и с други вълнения, породени от физическото им израстване. Някои с желание за все повече участия в състезания и изяви, а други вълнуващи ги времето, в което ще моделират компютърни графики или чужд език. Но всеки има своите желания, своите насоки за работа, своите  таланти, които ние трябва да открием, подобрим и развиваме. За нас това е добро училище! Ние сме хората даващи право на  добро израстване и хора със самосъзнание, готови да дадат своя принос за страната! Ние сме хората, които трябва да им даваме НАДЕЖДА  за утрешния ден!

Училищата в малките населени места, често са сравнявани според  материалната база, своя капацитет по вид институция, паралелки, учители, транспортна схема и др. фактори, които подвеждат и пренебрегват основната функция . Дали учениците ги вълнува това? Не!

Вълнението на родители и общество се проектира много явно и видимо върху нашата функция!

А ние просто искаме да разбираме езика на нашите подрастващи и да ги учим!

Какъв по-добър повод да докажем, че учениците ни са в добри ръце, ако не днес!

Ден на национално самосъзнание, ден на гордост, ден на слава!

Честит празник на всички, които искат да изградят бъдещо поколение с  уважение към своята Родина  и своя род!

Честит Национален празник, България!

Сениха Неази – директор

Вижте повече и  на:https://www.youtube.com/watch?v=m1FyErKr8j8