Дирекция „Бюро по труда” – гр. Дулово уведомява работодателите

20.04.2017 07:57

Дирекция „Бюро по труда” – гр. Дулово  уведомява работодателите от общините Дулово и Алфатар, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. април 2017 г. Работодателите могат да кандидатстват по следните насърчителни мерки: чл. 36, ал. 1, чл. 41а,  чл. 50,  чл. 52, чл. 55а, чл. 55в и чл. 55г от ЗНЗ. Финансов ресурс има и по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – за работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) и за държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2). Работодателите могат да подават необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 19 април 2017 г. (в периода от 20 април до 28 април2017 г., включително).

Допълнителна информация можете да получите в Дирекция “Бюро по труда”  гр. Дулово, ул. „Иван Вазов” № 3, стая № 25, както и на  следните телефони:

0864/2-23-59, Светла Десподова 0879003047 и Гювен Думанджъ 0879002987.

В приложените файлове Ви изпращаме необходимите за кандидатстване документи.

 

 

С пожелания за успешна работа и

ползотворно сътрудничество!

От екипа на „Бюро по труда” - Дулово

Прикачени файлове