ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове

22.10.2018 10:29

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, считано от 16.09.2018г., Общински съвет - Дулово чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на  интереси в Общински съвет – Дулово

Предложения и становища се депозират в деловодството на ОС-Дулово в сградата на общината - ет.ІІ, ст. № 22, гр.Дулово, ул. „Васил Левски” № 18  или на   е-mаil  адрес: obs_dulovo@abv.bg  , за контакти: 086423100.

 

  Приложения:

  1. Мотиви за приемане на проект на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на  интереси в Общински съвет – Дулово.

 

  1. Докладна за писка относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на  интереси в Общински съвет – Дулово.

 

  1. Проект на  Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на  интереси в Общински съвет – Дулово

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател на ОбС-Дулово