ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 отЗакона за нормативните актове

07.01.2020 15:52

ОБЯВЛЕНИЕ

Съгласно чл.26, ал.4 отЗакона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, считано от 08.01.2020г., Общински съвет - Дулово чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Предложения и становища се депозират в деловодството на ОС-Дулово в сградата на общината - ет.ІІ, ст. №22, гр.Дулово, ул. „Васил Левски” № 18  или на   е-mаil  адрес:obs_dulovo@abv.bg, за контакти: 086423100.

 

  Приложения:

  1. Мотиви за приемане на проект на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
  2. Доклад за приемане на проект на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
  3. Проект на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.