Отчети за изпълнение на бюджета, на средствата по оперативни програми и чуждите средства и Баланс за 2016г. на община Дулово.