ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС-ДУЛОВО МАНДАТ 2019-2023г

10.12.2019 17:47

Постоянните комисии се конституират от Общинския съвет с Правилника за организацията и дейността му. Съгласно чл. 42, ал. 1 от Правилника са сформирани 9 постоянни комисии:

  • Бюджет, финанси, икономика, местни данъци, нормативна уредба

Председател:         Джюнеид  Севджан Вахид

Зам. председател:  Марин  Христов Малчев

Членове:                 Гюнер  Нихат Ахмед

                                Юмер  Юксел Хатиб

                                Билгин Басри  Ахмед

  • Общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол

Председател:          Билгин Басри Ахмед

Зам. председател:   Хюсеин Ешреф Джелил

Членове:                  Гюнтер Шенол Сефер

                                 Николай Илиев Господинов

                                 Тансер Басри Ахмед

  • Образование, култура, спорт, младежки дейности и туризъм

Председател:         Сали Назми Сали

Зам. председател:  Николай Илиев Господинов

Членове:                 Тунчай Февзи Акиф

                                Рефие Наджи Мехмед

                                Дилбер Турхан Алиш

  • Здравеопазване и социална политика

Председател:           Спасимир Дечев Иванов

Зам. председател:   Джюнеид Севджан Вахид

Членове:                  Любомир Минков Минков

                                  Сали Назми Сали

                                  Самир Рафет Сюлейман

 

  • Устройство на територията и инфраструктурата

Председател:          Гюнер Нихат Ахмед

Зам. председател:   Левент Хабил Али

Членове:                  Илкер Неджати Халим

                                 Касим Неджми Сали

                                 Джихан Джихатдин Джевдет

  • Транспорт и телекомуникации

Председател:         Илкер Неджати Халим

Зам. председател:  Джихан Джихатдин Джевдет

Членове:                 Месут Мехмедемин Али

                                Рефие Наджи Мехмед

                                Марин Христов Малчев

 

  • Европейски въпроси, международно сътрудничество и инвестиционна политика

Председател:          Радостина Стефанова Атанасова

Зам. председател:   Гюнеш Ремзи Хамза

Членове:                  Джунейт Мехмедемин Съдкъ

                                 Шейнур Айдън Мустафа

                                 Шенай Лютфи Рамадан

  • Земеделие, гори, екология и околна среда

Председател:          Юмер Юксел Хатиб

Зам. председател:   Тансер Басри Ахмед

Членове:                  Гюнеш Ремзи Хамза

                                 Ремзи Халид Мехмед

                                             Билгин Басри Ахмед

 

  • Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Председател:          Сонер Бедри Ахмед

Зам. председател:   Шейнур Айдън Мустафа

Членове:                  Любомир Минков Минков

                                           Самир Рафет Сюлейман

                                           Тунчай Февзи Акиф

                                           Гюнтер Шенол Сефер

                                           Шенай Лютфи Рамадан