Публичен регистър на издадените разрешения за строеж от 01.01.2019 г. до 31.10.2019 г.