С П И С Ъ К на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд- Дулово /мандат 2019-2023г./

31.08.2018 19:15

 

С П И С Ъ К

 

на допуснатите кандидати за съдебни заседатели 

за Районен съд- Дулово /мандат 2019-2023г./

 

1. Айгюл Дургут Аптикерим
2. Айлин Дилевер Бекир
3. Алтънай Шефкъ Хасан
4. Алчай Ахмед Ефраим
5. Гюрджан Хасан Рахми
6. Даниела Стоянова Димитрова
7. Дилек Мустафова Байрам
8. Димитричка Иванова Денева
9. Динчер Зифула Закир
10. Евгени Йорданов Кунев
11. Емир Расим Осман
12. Енис Хикмет Чакър
13. Иван Петров Николов
14. Милена Господинова Иванова
15. Осман Зейнел Осман
16. Петранка Димитрова Михайлова
17. Ренгинар Салим Ходжолу
18. Садие Мехмед Махмуд
19. Самет Мюмюн Мангър
20. Сезер Нехат Асан
21. Семра Неждет Неждет
22. Стойчо Димитров Андреев
23. Фатмегюл Басри Хамди
24. Фиген Мюмюне Мустафа
25. Юмер Февзи Мехмед

Временната комисия за избор на съдебни заседатели към Окръжен съд – Силистра Мандат 2019 – 2023 г. при Общински съвет – Дулово, съобщава

на допуснатите кандидати, че събеседването ще се проведе на 21.09.2018г.

/петък/ от 9,00 часа в заседателна зала № 2 на Общински съвет – Дулово.

 

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател  на ВК за избор

на съдебни заседатели