Справка, съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

20.12.2019 09:28

Справка, съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

 

      Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, беше предоставен  30 дневен срок от публикуване на Проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища на Интернет страницата на Община Дулово и дадена възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на

e-mail: dulovokmet@abv.bg или писмено в деловодството в сградата на Общинска администрация в гр.Дулово на адрес ул.”Васил Левски” №18.

В законно установения срок не са постъпили предложения ,становища и възражения на e-mail: dulovokmet@abv.bg или писмено в деловодството в сградата на Общинска администрация в гр.Дулово на адрес ул.”Васил Левски” №18.