Среща в Областна администрация Силистра по проблемите на трите болници в областта

06.06.2017 09:42

На 5 юни 2017г в Областна администрация Силистра бе проведена среща по проблемите на болничните заведения, инициирана от народния представител Алтимир Адамов и от областния управител Ивелин Статев по сигнали до тях на граждани, болнични звена и на съсловни организации от област Силистра.

                 В работния формат участваха ръководителите на РЗОК Силистра, МБАЛ АД Силистра, МБАЛ ЕООД Тутракан и МБАЛ ЕООД Дулово, както и на Български лекарски съюз.

                След направените обсъждания участващите в дискусията се обединиха около следните предложения, които ще бъдат изпратени до МЗ и НС:

„Да се спре прехвърлянето на средства от параграф в параграф в бюджета на НЗОК;

-да се определя за всяко болнично заведение средно месечен бюджет, като се взема годишната му база;

-Министерство на здравеопазването да увеличи финансирането на дейностите, които заплаща; да се прави справедливо разпределяне на капиталовите разходи според потребностите на съответните болници;

-да се постави мораториум върху разкриване на нови болници;

-да бъде сменен моделът на здравеопазване  – клиничната пътека трябва да отпадне;

- Обобщение: дефицитът за тази година на трите болници в област Силистра е 110 000 лева на месец – необходимо е осигуряване на още 1 300 000 лева за годината“.

                Според данните от РЗОК Силистра, която е второстепенен разпоредител с бюджета, за медицински дейности в област Силистра за второто тримесечие на 2017 г. са определени от бюджета 2 476 000 лева. Те са разпределени според дяловото участие на всяка от трите болници на база на последното тримесечие на м.г. плюс общо увеличение с около 10%.

                 Стана ясно също, че всяко здравно-осигурено лице в област Силистра разполага средно с 9,36 лева за болнична помощ, което е най-ниско в страната. В момента в трите болници в Силистра, Дулово и Тутракан неплатените надлимитни средства за медицински дейности са над 600 000 лева. 

(информация от  Областна администрация-Силистра)