УВЕДОМЛЕНИЕ

09.05.2017 14:19

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомявам Ви, че към Общински съвет – Дулово е отправен Протест от Окръжна прокуратура – Силистра, срещу чл1, ал2; чл.19, ал.1; чл.21, ал.4; чл.22; чл.24,ал.2; чл.26,ал.2; чл.27; чл.28, ал.1 и ал.2;чл.29, ал.2 на съответните разрешения на чл.31 и сл.; чл.66; чл.67 и чл.68 от Наредба № 12 за управление на общинските пътища, приета с Решение №156 по Протокол № 14 от 05.04.2005 г. на Общински съвет – Дулово, който е изпратен по компетентност на Административен съд-Силистра.

 

Председател ОбС-Дулово: П / Не се чете/

/ инж.Сезгин Галиб/