УВЕДОМЛЕНИЕ

11.12.2017 20:00

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомявам Ви, че към Общински съвет – Дулово е отправен Протест от Окръжна прокуратура – Силистра, срещу чл.5, ал1, т.5 и т.11 и чл.15, ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, който е изпратен по компетентност на Административен съд-Силистра.

 

11.12.2017г.

Председател ОбС-Дулово: П / Не се чете/

/ инж.Сезгин Галиб/