ЗАПОВЕД N2 РД-О4-215 / 27.03.2020 г.

30.03.2020 19:25

ЗАПОВЕД

N2 РД-О4-215 / 27.03.2020 г.

Относно: Мерките срещу разпространение на COVID-19 в Община Дулово.

НАРЕ ЖД А М:

 1. Да се извърши контрол на достъп в общината, като:
  • измерване на телесната температура и дезинфекция на ръцете на всички служители и граждани.
  • недопускане на заболели работещи и външни лица в общината.
  • недопускане на външни лица без лични предпазни средства.
 2. Да се извърши инструктаж на всички служители за предпазване от COVID-19. З. Считано от 30.03.2020 г. съгласно моя Заповед с № РД-04-214 / 27.03.2020 г. въвеждам непълно работно време за всички служители в Общинска администрация Дулово, и кметствата на територията на община Дулово, които работят на пълно работно време.
 1. Да се уведомят всички служители с експертни решения на ТЕЛК и доказани заболявания на дихателната система, сърдечно съдовата система и онкологични заболявания, бременни и работещи на възраст над 60 година, че по-тяхно желание могат да ползват платен или неплатен отпуск.
 2. Да се осигури необходимото количество от препарати за почистване и дезинфекция.
 3. Да се изготви график за по-често почистване и дезинфекция.
 4. Да се изготвят информационни материали за действия и поведение в условията на епидемия от коронавирус (постери, табла и други материали).
 5. Собствениците на автомати за кафе и топли напитки разположени на открито и закрито да спрат използването им на територията на Община Дулово.

 

д-р ЮКСЕЛ АХМЕД                                                        кмет на Община Дулово