Откриване на паметни плочи в селата Колобър,Таслаково,Върбино,Межден 8 И 9 МАЙ 2019