Информационен ден за работещи и работодатели

О Б Я В А

 

На 02.11.2017 г. (четвъртък) Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище в град Силистра организира

 

Информационен ден за работещи и работодатели.

Срещата с инспекторите по труда ще се проведе в сградата на Община Дулово-І етаж,зала №2

Начало: 10,30 часа.

 

Информационният ден  има за цел да даде полезна и достоверна информация по въпроси, отнасящи се до прилагането на трудовото законодателство и административните услуги, които извършва Инспекцията по труда. Денят на отворените врати-информационният ден- е и по повод   110 години от създаването на Инспекцията по труда в България,а ИА ГИТ организира Седмица на отворените врати в различни общини в страната.

Thursday, November 2, 2017 - 10:00