Коледен Благотворителен концерт

По инициатива на ДГ „Мир“-

    с подкрепата на Община Дулово и ОбКС на СБУ

ще се проведе

 

Коледен

Благотворителен

концерт

под надслов

 

Коледен звън-

отвори сърцето си

     

В подкрепа на децата от ЦНСТДБУ

с. Малък Преславец

 

на 17.12.2019 г.

от 10:00 часа

Място: Читалище“Н.Й.Вапцаров“ гр. Дулово

Tuesday, December 17, 2019 - 18:00
Категория: