ОИЦ-Силистра награждава победителите в Конкурса за детска рисунка

ОИЦ-Силистра награждава победителите в Конкурса за детска рисунка

 

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) ще посети общините от област Силистра с изнесена приемна и развлекателна програма за награждаване на отличените участници в конкурса за детска рисунка на тема „10 години България в Европейския съюз“. Пред официални гости и граждани, децата от групите по интереси по проект „Твоят час“ ще представят своите знания и умения. Събитията ще бъдат съпътствани от изложба на всички творби от конкурса в съответната община, а пано с мото „Открийте 10-те разлики“ ще показва десет значими обекти от областта преди и след намесата на европейските средства. По време на мероприятията, на разположение на населението ще бъде изнесен щанд с материали и информация по отворени и предстоящи процедури за кандидатстване по Оперативните програми.

В залата на ОИЦ-Силистра бе проведено заседание на комисията за оценка на получените творби. От всяка община бяха класирани по десет участника, за които организаторите са приготвили изключително атрактивни награди.

Събитиeто в Дулово ще бъде на 27.04.2017г.(четвъртък) от 14.00 ч. –  зала в сградата на Общинска администрация

Конкурсът се провежда в рамките на национална кампания на Мрежата от Областни информационни центрове в България под наслов „ЗАЕДНО за Европа“.

 

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Thursday, April 27, 2017 - 14:15
Категория: