ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със Заповед № РД-20-58 от 04.11.2019 г. Областният управител на област Силистра свиква Общински съвет – Дулово на 11.11.2019 г. /понеделник/ от 14:00 ч. на Първо заседание. Заседанието ще се проведе в зала № 1, в сградата на Община Дулово, при следния дневен ред:

 

 

 

1. Полагане на клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, кмет на община Дулово и кметове на кметства.

2. Избиране на Председател на Общински съвет – Дулово, Мандат 2019 – 2023 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮКСЕЛ ИСМАИЛ

ВРИД  Кмет на община Дулово

Monday, November 11, 2019 - 10:45