П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2019г.

П О К А Н А

 

 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА

ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2019г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 НА БИЗНЕСА,  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ И  ЧИТАЛИЩНИ НАСТОЯТЕЛСТВА 

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 25, ал.6 от Наредба № 18 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Дулово отправям покана за публично обсъждане на Проекта на бюджет 2019г. на община Дулово.

 

Дата на провеждане на обсъждането:

 

04.01.2019г. /петък/ от 16 часа,

зала № 1

 в сградата на община Дулово.

 

Материали по Проекта на бюджет 2019г. на община Дулово са налични в

деловодството на общинската администрация с адрес: ул. „Васил Левски” № 18

и сайта на общината dulovokmet@abv.bg

 

 

ОЧАКВАМ ВИ !

 

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД

Кмет на Община Дулово

Friday, January 4, 2019 - 16:45
Категория: