ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

01.03.2017 15:32

ОТ ВиК СЪОБЩАВАТ, ЧЕ НА 2 МАРТ 2017г(четвъртък) ДО ОБЯД

НЯМА ДА ИМА ВОДА В ГРАД ДУЛОВО, ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВЕ ТЕЖКИ АВАРИИ.