ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове

11.12.2017 20:02

ОБЯВЛЕНИЕ

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, Общински съвет - Дулово чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Предложения и становища се депозират в деловодството на ОС-Дулово в сградата на общината - ет.ІІ, ст. № 22, гр.Дулово, ул. „Васил Левски” № 18  или на   е-mаil  адрес: obs_dulovo@abv.bg  , за контакти: 086423100.

 

  Приложения:

1.                      Мотиви за приемане на проект на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

2.                      Доклад за приемане на проект на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

3.                      Проект на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.