Публичен регистър на издадените разрешения за строеж - 01.01 - 31.10.2018 г.