Публичен регистър на издадените заповеди на главния архитект - 01.01 - 31.10.2018 г.