Публичен регистър на разрешените за изработване проекти - ПУП, ИПУП - 01.01 - 31.10.2018 г.