Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи - 01.01 - 31.10.2018 г.