Публичен регистър за разпоредителни сделки - 2018г.