У В Е Д О М Л Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

08.04.2019 12:05

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

 

У В Е Д О М Я В А М Е

 

ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ПОДГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА

НАРЕДБА

 № 11

за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в  Община Дулово

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 1, АЛ. 2 И АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, ЧЛ. 79 ОТ АПК И Е ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ  НА Наредба № 11 за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в  Община Дулово.

 

Причини и мотиви, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

Актуализиране цените на стъклен амбалаж втора употреба от хранителните продукти за детските градини и ученически столове, съобразно пазарните цени.

Във връзка с чл. 48 на глава трета “Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица“, относно услугите и цените в Приложение № 1 по чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, създава нова точка 13 към Приложение № 1 към чл. 48 от НОАМТЦУ, касаеща отдел „Образование“ и по-конкретно Направление „Образование-ДГ“, относно актуализиране цените на стъклен амбалаж втора употреба от хранителните продукти в детските градини и ученически столове, както следва:

 

-           Буркани от 0,200 грама до 0,360 грама – 0,20 лв. със ДДС

-           Буркани от 0,365 грама до 0,800 грама – 0,30 лв. със ДДС

-           Буркани от 0,850 грама до 1,700 грама – 0,60 лв. със ДДС

-           Буркани над 3,00 кг – 1,20 лв. със ДДС

Цените са съобразени с пазарните цени на стъклен амбалаж втора употреба.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ПИСМЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТА ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА СЪЩИТЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ДУЛОВО /СТАЯ № 3/.

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, срокът за предложения и становища по проекта за изменение е 30 дни.

 

13.03.2019 г.

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                              Гр. Дулово