ЗАПОВЕД №РД-О4-195-29.03.2021 г.

31.03.2021 11:00

ЗАПОВЕД

№РД-О4-195-29.03.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и смяната на часовото време,

НАРЕЖДАМ:

Считано от 29.03.2021 г., определям работно време за служителите и работниците в Общинска администрация - Дулово и кметствата на общината, както следва:

СУТРИН:

от 8.30 часа

до

12.00 часа

СЛЕД ОБЯД:

от 13.00 часа

до

17.30 часа

Настоящата заповед да се доведе до знанието на персонала на Общинската администрация и кметствата в общината, както и да се оповести на населението чрез местните средства за масова информация. 

д-р ЮКСЕЛ АХМЕД                                                                                                             кмет на Община Дулово