С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

14.09.2021 13:58

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.53а от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 17.09.2021 год. /петък/ от 10.00 часа,  в  зала № 1 на Общината, при следния

 

 

 

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Докладна записка от инж. Невхис Мустафа-председател на ОбС-Дулово, относно Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Секулово  /Вх.№ 332/14.09.2021г./.

 

 

 

 

 

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово