Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № ОХ-659/11.07.2022 г на министъра на отбраната на Република България e обявенa 1(една) вакантна длъжност във Военновъздушните сили, за приемане на на военна служба на лице изпълнявало кадро

14.07.2022 16:34

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Силистра информира, че със заповед № ОХ-659/11.07.2022 г

на министъра на отбраната на Република България e обявенa  1(една) вакантна длъжност  във Военновъздушните сили, за приемане на на военна служба на лице изпълнявало кадрова военна служба

по

ред

Наименование на вакантната длъжност

Военно

звание

Военно

формирование

и място за изпълнение

на службата

Брой

Основни изисквания за длъжността

Специфични изисквания на длъжността

Минимално образование и

квалификация

Минимално ниво на

достъп  до класифицирана

информация

1.

Заместник-началник на команда , той и началник на контролно-изпитателна повижна станция

Капитан ,

Старши лейтенант,

Лейтенант

34630

Божурише

1

Висше военно образование, специалност,,Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”

 

Секретно

Придобита специализация от ВВУ-,,Зенитно-ракетни войски”

 

ВСИЧКО

1

 

 

 

 

 

 

Кандидатите, които са регистрирани по постоянен адрес на местоживеене в област Силистра,

подават документи във Военно окръжие II степен – Силистра и Офисите за военен отчет в общините Тутракан, Дулово и Кайнарджа в срок до 11.08.2022 г.

Военно окръжие - Силистра

гр. Силистра

ул.,, Г. Раковски”№ 16

телефон 0882 552 012

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Силистра

Офис за военен отчет-Тутракан

гр. Тутракан

ул. ,,Трансмариска” №31

телефон 0888 271 057

Офис за военен отчет- Дулово

гр. Дулово

ул. ,,Васил Левски” №18

телефон 0884 261 586

Офис за военен отчет- Кайнарджа

с. Кайнарджа

ул. ,Димитър Дончев” №2

телефон 0887 255 428