Министърът на здравеопазването издаде заповед РД-01-490/ 05.10.2022 г., с която въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 06.10.2022 г. до 12.10.2022 г.