ЗАПОВЕД № рд -04- 584/31.10.2022 г.

31.10.2022 17:10

ЗАПОВЕД

№ рд -04- 584/31.10.2022 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и преминаването към зимното часово време,

ОПРЕДЕЛЯМ:

Считано от 31.10.2022 г. работното време за служителите и работниците в Общинска администрация, гр. Дулово и кметствата на общината както следва:

СУТРИН:                 

от 8.30 часа

до

12.00часа

СЛЕД ОБЯД:

от 12.30 часа

до

17.00 часа

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на персонала на Общинската администрация и кметствата в общината, както и да се публикува на интернет страницата на общината.

 

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД  /п/                                                                                                    кмет на Община Дулово