НАРЕДБА № 9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИЯ МЕСЕЧЕН НАЕМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

30.06.2012 15:27

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО

 

НАРЕДБА № 9

 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИЯ МЕСЕЧЕН НАЕМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

/приета с Реш. № 195 по Протокол № 22/26.09.2001 г., изм.и доп.с Реш.№ 42/17.03.2004г., изм.и доп.с Реш.№ 152/22.02.2005г., изм.и доп.с Реш.№ 238/14.03.2006г., изм.и доп.с Реш.№ 347/25.04.2007г., изм.и доп.с Реш.№ 204/12.03.2009г., изм.и доп.с Реш.№ 380/23.03.2010г., изм.и доп.с Реш.№ 408/30.04.2010г., изм.и доп.с Реш.№ 442/09.07.2010г., доп.с Реш. № 20/28.12.2011г., изм. с реш.№ 64/27.03.2012г., реш.№ 242/26.02.2013г., Реш.№ 561/13.02.2015г. на Общински съвет  Дулово/.

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

 

Дулово, септември 2001 година

 

ГЛАВА І

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

Чл.1 В тази наредба се посочват основните изисквания за определяне на базисния месечен наем при предоставяне на имоти – общинска собственост.

Чл.2 Наредбата е разработена на основание чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.2, ал.2 от ППЗОС.

Чл.3 Неразделна част от настоящата наредба са Тарифа за определяне на базисния месечен наем на 1 кв.м на имоти – общинска собственост (Приложение № 1) и Скица на зоните на териториалното разположение (Приложение № 2).

 

 

ГЛАВА ІІ

 

КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЧАЛНИЯ РАЗМЕР НА МЕСЕЧЕН НАЕМ

 

 

Чл.4 Зони на териториално положение на имотите-общинска собственост за отдаване под наем.

Чл.5 Вид на дейността, разрешена за развиване в имотите-общинска собственост.

 

 

 

 

ГЛАВА ІІІ

 

ЗОНИ НА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ИМОТИТЕ-ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ (Приложение № 2)

 

 

Чл.6 За гр.Дулово – ІІІ ФТ (функционален тип)

 

І зона - централна част на града, заключена между:

 

 • ул. „Шуменско шосе” – от ул.”Витоша” до ул. „Силистренско шосе”;

 • ул. „Силистренско шосе” до ул. „Стефан Караджа”;

 • ул. „Стефан Караджа” – от ул. „Витоша” до бул. „Възраждане”;

 • ул. „Георги Бенковски” – от ул. „Байкал” до ул. „Витоша”;

 • ул. „Витоша” – от ул. „Георги Бенковски” до ул. „Шуменско шосе”;

 • ул. „Ст.Стамболов” – от ул.”Лозарска” до площад „Мусала” и площад „Мусала”.

 

 

 

 

 

ІІ зона – заключена между първа зона и следните улици:

 

 • ул. „Искър” – от ул. „Витоша” до ул. „Никола Петков”;

 • ул. „Добруджа” – до ул. „Лозарска”;

 • ул. „Лозарска” – от ул. „Добруджа” до ул. 4Стефан Стамболов”;

 • ул. „Одрин” – от ул. „Варшава” до ул. „Рила”;

 • ул. „Рила” – от ул. „Одрин” до ул. „Пирин”;

 • ул. „Пирин” – от ул. „Рила” до ул. „Розова долина”;

 • ул. „Розова долина” – от ул. „Пирин” до ул. „Марица”;

 • ул. „Марица” – от ул. „Розова долина” до ул. „Васил Левски”;

 • ул. „Васил Левски” – от ул. „Марица” до ул. „Първи май”;

 • ул. „Йордан Йовков” – от ул. „Ал.Константинов” до ул. „Вихрен”;

 • ул. „Вихрен” – от ул. „Йордан Йовков” до ул. „Искър”.

 

 

ІІІ зона – заключена между втора зона и следните улици:

 

 • ул. „Добруджа – от ул. „Лозарска” до ул. „Тракия”;

 • ул. „Иван Вазов”;

 • ул. „Преслав” – от ул. „Ст.Стамболов” по обиколен път до Пътно управление;

 • ул. „Никола Петков” – западно от ул. „Искър”;

 • ул. „Лудогорец” – западно от ул. „Искър”;

 • ул. „Васил Априлов” – западно от ул. „Искър”;

 • ул. „Вихрен” – западно от ул. „Искър”;

 • ул. „Отец Паисий” – западно от ул. „Искър”;

 • ул. „Витоша” – западно от ул. „Искър”;

 • ул. „Искър” – южно от ул. „Вихрен”;

 • ул. „Христо Ботев” – южно от ул. „Вихрен”;

 • ул. „Г.С.Раковдси” – южно от ул. „Вихрен”;

 • ул. „Янтра” – южно от ул. „Вихрен”;

 • ул. „Ал.Константинов” – южно от ул. „Вихрен”;

 • ул. „Родопи” – южно от ул. „Вихрен”;

 • ул. „Младост” - южно от ул. „Вихрен”;

 • ул. „Струма” - южно от ул. „Вихрен”;

 • ул. „Бенковски” – южно от ул. „Марица”;

 • ул. „Славянска” – южно от ул. „Марица”;

 • ул. „Розова долина” – южно от ул. „Марица”;

 • ул. „Осми март” – южно от ул. „Марица”;

 • ул. „Първи май” – южно от ул. „Марица”;

 • ул. „Марица” – на изток от ул. „Розова долина”;

 • ул. „Първи май” – на изток от ул. „Розова долина”;

 

 

 

 • ул. „Теменуга” – на изток от ул. „Розова долина”;

 • Северна и Южна промишлена зони на града;

Извън регулация: ул. „Първа”, ул. „Втора” и ул. „Трета”.

 

 

Чл.7 с. Черник – V ФТ (функционален тип)

 

 

І зона – централна част на селото, заключена между следните улици:

 

 • ул. „Дунав” – от ул. „Стара планина” до ул. „Шести май”;

 • ул. „Шести май” – от ул. „Дунав” до ул. „Люлин”;

 • ул. „Люлин” – от ул. „Шести май” до ул. „Детелина”;

 • ул. „Мадара” – от ул. „ Детелина” до ул. „Лилия”;

 • ул. „Лилия” – от ул. „Мадара” до ул. „Стара планина”;

 • ул. „Стара планина” – от ул. „Лилия” до ул. „Дунав”;

 

 

ІІ зона – останалата част на селото.

 

 

Чл.8 с. Окорш – V ФТ (функционален тип).

 

І зона – централна част на селото, заключена между следните улици:

 

 • ул. „Стара планина” – от ул. „Рила” до ул. „Янтра”;

 • ул. „Янтра” – от ул. „Стара планина” до ул. „Ропотамо”;

 • ул. „Ропотамо” – от ул. „Янтра” до ул. „Никола Петков”;

 • ул. „Йордан Йовков” – от ул. „Никола Петков” до ул. „Н.Й.Вапцаров”;

 • ул. „Н.Й.Вапцаров” – от ул. „Йордан Йовков” до ул. „Христо Ботев”;

 • ул. „Рила” – от ул. „Христо Ботев” до ул. „Стара планина”.

 

 

ІІ зона – останалата част на селото.

 

Извън строителните граници – ул. „Възраждане”.

 

 

Чл. 9 с. Правда – V ФТ (функционален тип).

 

І зона – централна част на селото, заключена между следните улици:

 

 • ул. „Н.Й.Вапцаров” – от ул. „Христо Ботев” до ул. „Васил Левски”;

 • ул. „Васил левски” – от ул. „Н.Й.Вапцаров” до ул. „Лудогорска”;

 • ул. „Лудогорска” от ул. „Васил Левски” до ул. „Христо Ботев”;

 • ул. „Христо Ботев” – от ул.”Лудогорска” до ул. „Н.Й.Вапцаров”.

 

ІІ зона – останалата част на селото.

 

Чл.10 Извън строителните граници: ул. „Мелниците” № 30, 31 и 32 и цялата улица „Хан Аспарух”.

 

 

Чл.11 За останалите населени места на територията на общината с население над 500 жители началния размер на наема се определя като за обект във втора зона.

 

Чл. 12 Началния размер на наема за селищата под 500 жители (Козяк, Скала, Върбино, Прохлада и Орешене) се определя като обект във втора зона и се намалява с 30 на сто.

 

 

 

 

 

ГЛАВА ІV

 

ТИП НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 

Чл.13 Вмасивни, полумасивни и паянтови сгради.

Чл.14 Терени.

 

 

 

 

ГЛАВА V

 

ВИД НА ДЕЙНОСТИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ТАРИФАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИЯ МЕСЕЧЕН НАЕМ НА ОТДАВАЩИ СЕ ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 

 

Чл.15 Съгласно настоящата наредба, дейностите с които се определя началния размер на месечния наем за отдаден имот – общинска собственост са следните:

 1. Търговия, включваща: продажба на хранителни продукти; продажба на промишлени стоки; продажба на плодове и зеленчуци; продажба на луксозни стоки, алкохолни напитки, парфюми, цигари и др.; смесени магазини; производство и търговия с хляб, хлебни и сладкарски изделия; продажба на ядки, фъстъци, семки и сиропи; продажба на цветя; продажба на лекарства и билки; продажба на вестници, списания, книги и ученически пособия.

 2. Производствени дейности и услуги, включващи: битови услуги; производство и търговия на произведения с благородни метали; административно-провни и нотариални услуги; педагогически услуги; проектантски и програмни услуги; здравни услуги; всестранни услуги; производствени дейности и обществени тоалетни.

 3. Други, включващи: забавни игри-електронни, спортни, стрелбища; забавни игри за деца; административни офиси; складове; банкови, валутни, застрахователни и др. дейности от финансов характер; дейности с идеална цел.

 4. За парцели в и извън регулация: за земеделски нужди – годишен размер на наема.

 

 

ГЛАВА VІ

 

НАЧАЛЕН РАЗМЕР НА НАЕМА ЗА ЕДИН МЕСЕЦ НА КВ.М. В ЛЕВА

 

 

 1. Началния размер на наема се определя по тарифата (Приложение № 1) в зависимост от зоните на териториалното разположение на отдадените под наем имоти-общинска собственост и вида на дейността, за развитието на която те се предоставят.

 2. Базисната месечна наемна цена, определена с тарифата периодично се променя пропорционално на изменението на минималната работна заплата за страната за съответния период.

 3. Приема актуализирана Тарифа за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на помещения в сгради и терени-общинска собственост на база на промяната на минималната работна заплата в размер на 10%.

 4. Когато в даден имот – общинска собственост съществуват части , в които се осъществява разнородна дейност, началния размер на месечния наем се изчислява пропорционално на площите заети със съответната дейност.

 

 

 

ГЛАВА VІІ

 

РЕД И ОРГАНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 

Чл.16 Редът за предоставяне на имоти-общинска собственост се осъществява по реда и при условията на Наредба № 2 на Общински съвет-Дулово „За реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинска собственост”.

 

 

 

ГЛАВА VІІ

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

 1. При установяване на промяната в предназначението на предоставените под наем имоти-частна общинска собственост се налага парична глоба в размер до 50 (петдесет) лева.

 2. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината в съответствие с чл.8, ал.1 и чл.14, ал.1 от ЗОС и Наредба № 2 на Общински съвет – Дулово „За реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинска собственост”.

 3. Актове за констатирани нарушения се издават от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.

 4. Наказателни постановления за констатирани нарушения се издават от кмета на общината или упълномощен от него заместник-кмет.

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

/изм.и доп.с Реш.№ 64 по Прот.№ 7 от 27.03.2012г, Реш.№156/25.09.2012г,

реш.№ 177/22.11.2012г, Реш.№ 242/26.02.2013г., реш.№ 561/13.02.2015г./

Тарифа за определяне на месечната наемна цена за 1 кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти (помещения и прилежащите им терени) в община Дулово

 

актуализиран през 2012г.

8.58

7.60

6.07

2.05

1.58

1.31

актуализиран през 2013г.

8.94

7.92

6.32

2.14

1.65

1.37

актуализиран през 2013г. с ДДС

10.73

9.50

7.59

2.56

1.98

1.64

3.

Административно - правни и нотариални

 

 

 

 

 

актуализиран през 2013г.

5.29

4.25

3.44

0.00

0.00

0.00

актуализиран през 2013г. с ДДС

6.35

5.10

4.13

0.00

0.00

0.00

4.

Педагогически

 

 

 

 

 

 

актуализиран през 2012г.

2.05

1.05

0.78

1.05

0.62

0.52

актуализиран през 2013г.

2.14

1.09

0.81

1.09

0.65

0.54

актуализиран през 2013г. с ДДС

2.56

1.31

0.98

1.31

0.78

0.65

5.

Проектантски, програмни

 

 

 

 

 

 

2.

Производство и търговия с изделия от благородни метали

актуализиран през 2012г.

4.08

3.04

2.52

1.05

0.62

0.52

актуализиран през 2013г.

2.14

1.09

0.81

1.09

0.65

0.54

актуализиран през 2013г. с ДДС

2.56

1.31

0.98

1.31

0.78

0.65

актуализиран през 2013г.

4.25

3.17

2.63

1.09

0.65

0.54

актуализиран през 2013г. с ДДС

5.10

3.80

3.15

1.31

0.78

0.65

актуализиран през 2012г.

2.05

1.05

0.78

1.05

0.62

0.52

6.

Всестранни

 

 

 

 

 

 

1.

Битови

 

актуализиран през 2012г.

3.04

2.05

1.58

2.05

1.58

1.31

актуализиран през 2013г.

3.17

2.14

1.65

2.14

1.65

1.37

актуализиран през 2013г. с ДДС

3.80

2.56

1.98

2.56

1.98

1.64

ІІІ.

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

7.

Производствени дейности

 

 

 

 

 

 

актуализиран през 2013г. с ДДС

6.35

5.10

4.13

2.56

1.98

1.64

актуализиран през 2012г.

1.58

1.58

1.31

1.05

1.05

0.78

актуализиран през 2013г.

5.29

4.25

3.44

2.14

1.65

1.37

актуализиран през 2013г.

1.65

1.65

1.37

1.09

1.09

0.81

актуализиран през 2013г. с ДДС

1.98

1.98

1.64

1.31

1.31

0.98

актуализиран през 2012г.

5.08

4.08

3.30

2.05

1.58

1.31

ІV.

ДРУГИ

4.

Барове и нощни заведения

 

 

 

 

 

 

1.

Забавни игри - електронни, спортни и стрелбища

актуализиран през 2013г.

4.53

4.25

3.44

2.14

1.65

1.37

актуализиран през 2013г. с ДДС

5.44

5.10

4.13

2.56

1.98

1.64

актуализиран през 2012г.

6.15

5.08

4.08

4.08

3.63

2.91

актуализиран през 2012г.

4.35

4.08

3.30

2.05

1.58

1.31

актуализиран през 2013г.

6.41

5.29

4.25

4.25

3.78

3.03

актуализиран през 2013г. с ДДС

7.69

6.35

5.10

5.10

4.54

3.64

3.

Заведения с употреба на алкохол

2.

Забавни игри - за деца

 

 

 

 

 

 

актуализиран през 2013г. с ДДС

4.54

3.30

2.65

2.56

1.98

1.64

актуализиран през 2012г.

4.08

3.04

2.52

2.05

1.58

1.31

актуализиран през 2013г.

3.78

2.75

2.21

2.14

1.65

1.37

актуализиран през 2013г.

4.25

3.17

2.63

2.14

1.65

1.37

актуализиран през 2013г. с ДДС

5.10

3.80

3.15

2.56

1.98

1.64

актуализиран през 2012г.

3.63

2.64

2.12

2.05

1.58

1.31

3.

Административни /офиси/

 

 

 

 

 

 

актуализиран през 2012г.

4.08

3.04

2.52

2.05

1.58

1.31

2.

Заведения без алкохол, кафе - сладкарници

актуализиран през 2013г.

4.25

3.17

2.63

2.14

1.65

1.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

актуализиран през 2013г. с ДДС

5.10

3.80

3.15

2.56

1.98

1.64

актуализиран през 2013г. с ДДС

3.80

2.56

1.98

1.31

0.78

0.65

 

 

 

 

 

 

 

 

актуализиран през 2013г.

3.17

2.14

1.65

1.09

0.65

0.54

4.

Складове

 

 

 

 

 

 

актуализиран през 2012г.

3.04

2.05

1.58

1.05

0.62

0.52

актуализиран през 2012г.

1.05

0.62

0.52

1.05

0.62

0.52

1.

Бързи закуски, пицарии, закусвални

актуализиран през 2013г.

1.09

0.65

0.54

1.09

0.65

0.54

ІІ.

ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ

актуализиран през 2013г. с ДДС

1.31

0.78

0.65

1.31

0.78

0.65

актуализиран през 2013г. с ДДС

2.56

1.98

1.64

1.31

0.78

0.65

5.

Банкови, валутни, застрахователни, борсови и др. дейности от финансов характер

актуализиран през 2012г.

5.08

4.08

3.30

0.00

0.00

0.00

актуализиран през 2013г.

5.29

4.25

3.44

0.00

0.00

0.00

актуализиран през 2013г. с ДДС

6.35

5.10

4.13

0.00

0.00

0.00

6.

Дейности с идеална цел /синдикални и общ. организации, сдружения и др.

актуализиран през 2013г.

2.14

1.65

1.37

1.09

0.65

0.54

актуализиран през 2012г.

2.05

1.58

1.31

1.05

0.62

0.52

актуализиран през 2012г.

0.62

0.62

0.52

0.62

0.62

0.52

актуализиран през 2013г.

0.65

0.65

0.54

0.65

0.65

0.54

актуализиран през 2013г. с ДДС

0.78

0.78

0.65

0.78

0.78

0.65

10.

Продажба на вестници, списания, книги и ученически пособия

 

 

 

7.

Обществени тоалетни

 

 

 

 

 

 

актуализиран през 2013г.

5.29

4.25

3.44

0.00

0.00

0.00

актуализиран през 2013г. с ДДС

6.35

5.10

4.13

0.00

0.00

0.00

актуализиран през 2012г.

1.31

1.05

0.91

0.00

0.00

0.00

актуализиран през 2012г.

5.08

4.08

3.30

0.00

0.00

0.00

актуализиран през 2013г.

1.37

1.09

0.95

0.00

0.00

0.00

9.

Продажба на лекарства и билки /аптека/

 

 

 

 

 

актуализиран през 2013г. с ДДС

1.64

1.31

1.14

0.00

0.00

0.00

актуализиран през 2013г.

3.17

2.14

1.65

2.14

1.65

1.37

актуализиран през 2013г. с ДДС

3.80

2.56

1.98

2.56

1.98

1.64

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Парцели извън регулация за земеделски нужди - годишен размер на наема на дка

I и II категория

III категория

IV категория

V категория

VI, VII, VIII категория

актуализиран през 2012г.

50.00

45.00

40.00

35.00

30.00

 

актуализиран през 2013г.

52.10

46.89

41.68

36.47

31.26

актуализиран през 2012г.

3.04

2.05

1.58

2.05

1.58

1.31

9.

Парцели в регулация за земеделски нужди

40.00

8.

Продажба на цветя

 

годишен размер на наема на дка

актуализиран през 2013г.

4.25

3.17

2.63

2.14

1.65

1.37

актуализиран през 2013г. с ДДС

5.10

3.80

3.15

2.56

1.98

1.64

актуализиран през 2012г.

4.08

3.04

2.52

2.05

1.58

1.31

актуализиран през 2012г.

актуализиран през 2013г.

41.68

7.

Продажба на ядки, фъстъци, семки и сироп

10.

Поставяне на автомати за топли напитки, безалкохолни напитки, пакетирани стоки и други подобни

актуализиран през 2013г.

21.42

19.28

18.21

21.42

19.28

18.21

актуализиран през 2015г.

40.00

35.00

30.00

40.00

35.00

30.00

актуализиран през 2015г. с ДДС

48.00

42.00

36.00

48.00

42.00

36.00

11.

Поставяне на антени и съоръжения на мобилни оператори

актуализиран през 2013г.

2.14

1.65

1.37

1.09

0.65

0.54

актуализиран през 2013г. с ДДС

2.56

1.98

1.64

1.31

0.78

0.65

актуализиран през 2012г.

0.00

0.00

0.00

25.70

23.64

20.56

актуализиран през 2012г.

2.05

1.58

1.31

1.05

0.62

0.52

актуализиран през 2013г.

0.00

0.00

0.00

26.78

24.63

21.42

актуализиран през 2013г. с ДДС

0.00

0.00

0.00

32.14

29.56

25.71

6.

Производство и търговия с хляб, хлебни и сладкарски изделия

12.

Поставяне на външни стълбища към офиси и магазини

актуализиран през 2013г.

5.29

4.25

3.44

3.17

2.75

2.21

актуализиран през 2013г. с ДДС

6.35

5.10

4.13

3.80

3.30

2.65

актуализиран през 2012г.

2.06

1.85

1.75

2.06

1.85

1.75

актуализиран през 2012г.

5.08

4.08

3.30

3.04

2.64

2.12

актуализиран през 2013г.

2.15

1.93

1.82

2.15

1.93

1.82

5.

Смесени магазини

 

 

 

 

 

 

актуализиран през 2013г. с ДДС

2.58

2.31

2.19

2.58

2.31

2.19

актуализиран през 2013г. с ДДС

6.35

5.10

4.13

3.80

3.30

2.65

13.

Помещения в сгради и терени общинска собственост, с предназначение за здравни заведения

актуализиран през 2013г.

5.29

4.25

3.44

3.17

2.75

2.21

актуализиран през 2012г.

26.86

26.86

16.12

0.00

0.00

0.00

актуализиран през 2012г.

5.08

4.08

3.30

3.04

2.64

2.12

актуализиран през 2013г.

27.99

27.99

16.80

0.00

0.00

0.00

актуализиран през 2013г. с ДДС

33.59

33.59

20.16

0.00

0.00

0.00

4.

Продажба на луксозни стоки, алкохолни напитки, цигари, парфюми и др.

14.

Поставяне на банкомат /АТМ устройство/

актуализиран през 2013г. с ДДС

5.10

3.80

3.15

2.56

1.98

1.64

актуализиран през 2012г.

40.00

35.00

30.00

40.00

35.00

30.00

актуализиран през 2013г.

4.25

3.17

2.63

2.14

1.65

1.37

актуализиран през 2013г.

41.68

36.47

31.26

41.68

36.47

31.26

актуализиран през 2012г.

4.08

3.04

2.52

2.05

1.58

1.31

актуализиран през 2013г. с ДДС

50.02

43.76

37.51

50.02

43.76

37.51

3.

Продажба на плодове и зеленчуци

 

 

 

 

 

 

15.

Поставяне на рекламно – информационен елемент /билборд/ върху имот общинска собственост

актуализиран през 2013г. с ДДС

5.10

3.80

3.15

2.56

1.98

1.64

актуализиран през 2014г.

20.00

15.00

10.00

20.00

15.00

10.00

актуализиран през 2013г.

4.25

3.17

2.63

2.14

1.65

1.37

актуализиран през 2014г. с ДДС

24.00

18.00

12.00

24.00

18.00

12.00

актуализиран през 2012г.

4.08

3.04

2.52

2.05

1.58

1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Продажба на промишлени стоки

 

 

 

 

 

 

16.

Поставяне на реклама върху рекламно – информационен елемент /билборд/ общинска собственост

актуализиран през 2013г. с ДДС

5.10

3.80

3.15

2.56

1.98

1.64

актуализиран през 2013г.

4.25

3.17

2.63

2.14

1.65

1.37

16.1.

едностранно актуализиран през 2014г.

25.00

20.00

15.00

25.00

20.00

15.00

актуализиран през 2012г.

4.08

3.04

2.52

2.05

1.58

1.31

едностранно актуализиран през 2014г. с ДДС

30.00

24.00

18.00

30.00

24.00

18.00

1.

Продажба на хранителни продукти

 

 

 

 

 

 

16.2.

двустранно актуализиран през 2014г.

20.00

15.00

10.00

20.00

15.00

10.00

двустранно актуализиран през 2014г. с ДДС

24.00

18.00

12.00

24.00

18.00

12.00

17.

Гаражи

І.

ТЪРГОВИЯ

актуализиран през 2015г.

2.00

1.60

1.00

1.10

0.90

0.70

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

актуализиран през 2015г. с ДДС

2.40

1.92

1.20

1.32

1.08

0.84

Дейност

Помещения в сгради

Терени за стоп.нужди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка:Началният размер на наема за селищата с население над 500 жители се определя, като за обект във втора зона, с изключение на селата Черник, Правда и Окорш, за които в Наредбата за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти - общинска собственост са определени І-ва и ІІ - ра зона. Началният размер на наема за селищата с население под 500 жители /Козяк, Скала, Върбино, Прохлада, П. Таслаково и Орешене/ се определя, като за обект във втора зона и се намалява с 30 на сто.

актуализиран през 2012г.

5.08

4.08

3.30

0.00

0.00

0.00