Европроекти

Показани 1 - 10 от 85

Грижа в дома в община Дулово

03.05.2023 15:02

На 28.04.2023г.в община Дулово се състоя пресконференция, на която бе представен подписаният от община Дулово договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0204 “Грижа в дома в община Дулово“, по Процедура за предоставяне на безвъзмезд

Информация за изпълнение на дейностите по Проект "Патронажна грижа + - Компонент 2 в община Дулово"

16.02.2023 15:25

Изпълнението на дейностите по Проект №BG05M9OP001-6.004-0166 "Патронажна грижа + - Компонент 2 в община Дулово", по процедура BG05M9OP001-6.004 "Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ приключи на 02.02.23година. 

ОБЯВА

27.07.2022 19:55

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-6.004-0166 Проект "Патронажна грижа + в община Дулово", осъществяващ се с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020, Община Дулово в качеството си на бенефициент обявява подбор на персонал, както следва:

Абониране за Европроекти