Уведомления

Показани 1 - 7 от 7

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

07.04.2020 17:33

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ПОДГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 ЗА   ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА

УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА  НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

      ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА НА ОСНОВАНИЕ  ЧЛ.21, АЛ.2 ОТ  

      ЗМСМА, ЧЛ.9 ОТ ЗМДТ; ЧЛ.11,АЛ.1,ЧЛ.28,АЛ.1 ОТ ЗНА.

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

12.03.2019 17:40

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

 

У В Е Д О М Я В А М Е

 

ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ПОДГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА

УВЕДОМЛЕНИЕ

24.01.2019 17:28

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

Във връзка със Споразумение № ФС01-0740/28.12.2018г. между Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Община Дулово, обявяваме прием на документи за потребители и доставчици на услугата „Личен асистент“ и „Домашен помощник“.

Приемът ще се извърши в дните от 28.01.2019г. до 14.02.2019гНаправление „Социални услуги“ на ул. „Кирил и Методий” №11 (бившето общежитие в двора на СУ „Васил Левски”)ет.1 каб.1.

 

Абониране за Уведомления