Патронажна грижа +

Показани 1 - 9 от 9

ОБЯВА

27.07.2022 19:55

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-6.004-0166 Проект "Патронажна грижа + в община Дулово", осъществяващ се с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020, Община Дулово в качеството си на бенефициент обявява подбор на персонал, както следва:

Информация за напредъка по Проект "Патронажна грижа + в община Дулово"

28.01.2022 17:33

Продължава  изпълнението на дейностите по Проект №BG05M9OP001-6.002-0169 "Патронажна грижа + в община Дулово", по процедура BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Информация за напредъка по Проект "Патронажна грижа + в община Дулово"

29.10.2021 17:48

През месец август 2021 стартира изпълнението на дейностите по Проект №BG05M9OP001-6.002-0169 "Патронажна грижа + в община Дулово", по процедура BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

СЪОБШЕНИЕ

20.07.2021 11:56

Във връзка с изпълнение на Договор № проект BG05M9OP001-6.002-0169 "Патронажна грижа + в община Дулово", осъществяващ се с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020, Община Дулово в качеството си на бенефициент удължава срока за подбор на персонал до 16.30ч. на 22.07.2021г.  Условията за кандидатстване са публикувани в обявата от 02.07.21г. на сайта на общината https://dulovo.bg/node/5246 и остават непроменени.

Абониране за Патронажна грижа +