КУЛТУРА

Общинската културно-просветна политика се осъществява чрез активното участие на 28-те читалища и действащите към тях библиотеки с общо над 250 000 книжен фонд. Народните читалища в община Дулово изпълняват уникалната си мисия да съхраняват и развиват местните традиции и културни ценности, чрез многото изяви на работещите към тях над 60 самодейни състави / вокални, танцови, музикални и др./.

Народните читалища в Общината са не само важни центрове за опазване и надграждане на самобитните и традиционни за народа ни културни ценности, но и средища, които използват новите технологии при създаването на дейности и събития, отговарящи на потребностите на хора от различни възрасти.

По-значими културни прояви, заложени в Културния календар на община Дулово:

21.02 – Международен ден на майчиния език;

22.03 – Празник на пролетното равноденствие – „Невруз”;

Април – Общински преглед на художествената самодейност;

09.05 – „Розите на България”;

14-24.05 – Традиционни майски културни тържества „Дни на моя град”

                 Карнавал „Златното магаре”

                 Регионален певчески конкурс за народно пеене „Дуловски славеи”;

01.06 – Международен ден на детето;

Юни – Национален фолклорен фестивал на третата възраст – Върбино;

Юни – Национален фестивал на турския фолклор – Руйно;

Юли – Фолклорен събор „Грънчарово пее и играе”;

Юли-  Фолклорен събор „  Межденско веселие”;

Октомври – Литературен конкурс „Стефан Калев”;

Декември – Коледно – новогодишни прояви.

СПИСЪК НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА ДУЛОВО

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ЧИТАЛИЩЕ

КОНТАКТ

СЕКРЕТАР

ПРЕДСЕДАТЕЛ

гр. Дулово

 

 

 

гр. Дулово

НЧ „Н.Й. Вапцаров – 1895”

 

 

НЧ „Бялата лястовица – 2018”

0892207808 – председател

0878880277 – секретар

chitalishte_dulovo@abv.bg 

 

0878514727 – председател

b.lyastovitsa@gmail.com

Стела Тодорова 

Маргарита

Георгиева

 

 

Марияна Маринова

с. Черник

НЧ „Просвета – 1944”

0892214773 – председател

0892214774 – секретар

nch.chernik@abv.bg

Севим  Мюслюм

Бюрхан  Шевкед

с. Чернолик

НЧ „Неофит Рилски – 1942”

0885898864 – председател

0878265435 – секретар

chitalishte_chernolic@abv.bg

Айлин

Бекир

Бейджан

Исмаил

с. Межден

НЧ „Отец Паисий – 1940”

0886397491 – председател

0892 214 778 – секретар

chitalishte_mejden@abv.bg

Димитричка

Денева

Кирил

Киров

с. Секулово

НЧ „Хр. Ботев – 1941”

0889908730 – председател

0883585764 – секретар

nch.sekulovo@abv.bg

Божидар

Христов

Николай

Илиев

с. Грънчарово

НЧ „ Хр. Ботев –1941”

0892 214 780 – секретар

nch_botev41@abv.bg

Грациела

Петкова

Стоян

Кралев

с. П.Таслаково

НЧ „ Ст. Караджа – 1948”

0888918689 – секретар

nch.taslakovo@abv.bg

Елизабета Минкова

Севгюл

Хамза

с. Поройно

НЧ „ Хр. Ботев –1949”

0892 214 782 – секретар

nchporoyno@abv.bg

Сабрия

 Али

Нериман  Кабил

с. Водно

НЧ „ Назъм Хъкмет – 1945„

0892 214 784 – секретар

 nch_vodno@abv.bg

Шахсине

Кьосе

Нурсес

Нихат

с. Колобър

НЧ „ Хр. Ботев –1948”

0892 214 794 – секретар

n4hr.botev_1948@abv.bg

Зерин Бейтула

Нериман  Юсеин

с.Златоклас

НЧ „ Пробуда – 1946”

0892 214 786 – секретар

nc.probuda.zlks@abv.bg

Вилдан  Ахмед

Джихан

Реджеб

с. Скала

НЧ „Св.Св.Кирил и Методий„

0892 207 807 – секретар

nch_skala@abv.bg

Ивелина

Георгиева

Фатмегюл

Хюсеин

с. Окорш

НЧ „Хр.Ботев – 1942”

 0889908730 – председател

0892 214 787 – секретар

nchbotev@abv.bg

Марина Стоянова

Нели

Георгиева

с. Паисиево

НЧ „ Хр. Ботев – 1941”

0892 214 791 – секретар

hr.botev41@abv.bg

Нурсевен  

Яшар

Айтен

Кадир

с. Правда

НЧ „Светлина – 1949”

0892 214 793 – секретар

4italiste_pravda@mail.bg

Мелиха Ахмед

Ерол

Мухсин

с. Вокил

НЧ „Виделина -1949”

0892 214 785 – секретар

chitalishte_vedelina@abv.bg

Севинч

Ахмед

Тюляй

Ахмед

с. Яребица

НЧ „Пробуда – 1948”

0892 214 795 – секретар

Probuda1948@abv.bg

Жулвер

Узун

Ембие

Челеби

с. Руйно

НЧ „Хр. Ботев- 1948”

0892 214 797 – секретар

chitalisteruyno@abv.bg

Садие Махмуд

Али

Антика

с. Овен

НЧ „Отец Паисий – 1049”

0892 214 798 – секретар

nchoven@abv.bg

Фиген

Мустафа

Юмер

Мехмед

с. Боил

НЧ „В.Левски – 1952”

0892 214 799 – секретар

citalisteboil@abv.bg

Елиз

Махмуд

Бюлент

Исмаил

с. Раздел

НЧ „Ив. Вазов – 1946„

0892 207 800 – секретар

nch_razdel@abv.bg

Айшегюл Неджиб

Мерсин

Юсуф

с. Черковна

НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1941”

0892 207 801 – секретар

nch_cherkovna@abv.bg

Динчер

Адил

Ашкън

Али

с. Орешене

НЧ „Напредък – 1952”

0892 207 802 – секретар

ncnapredik@abv.bg

Белкъз Исмаил

Динчер

Закир

с. Долец

НЧ „ Светлина – 1952”-

0892 207 803 – секретар

nch.svetlina@abv.bg

Фатмегюл Мустафа

Бакие Мехмед Исмаил

с. Прохлада

НЧ „В.Левски – 1948”

0892 207 804 – секретар

nch_prohlada@abv.bg

Станка  Маркова

Вълчо

Стойчев

с. Върбино

НЧ „ Развитие – 1941”

0886323750 – секретар

nch_varbino@abv.bg

Петя

Ангелова

Николай

Неделчев

с. Козяк

НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1969”

0892 207 806 – секретар

nch_kozyak@abv.bg

 

Ради Добрев

 

 

СПОРТ

С реализирането на проекти са създадени по-благоприятни условия за развиване на спортни дейности и физическа активност на открито. Изградени са мини паркове със зона за отдих, спорт и релаксация, разполагащи  с детски площадки със съоръжения за игра, както и спортни площадки с фитнес уреди на открито. Площадка за игра, зона за отдих и почивка, младежки клубове оборудвани с тенис на маса, разполагат и повечето от населените места, които са терен за водене на здравословен начин на живот, пълноценно и рационално оползотворяване на свободното време. Създадени са условия за занимания по интереси и укрепване здравето на учениците чрез спорт и туризъм и по училища. Налични са физкултурни салони, фитнес зали с уреди , открити спортна площадки, игрища за хандбал, волейбол, баскетбол и малък футбол, фитнес на открито. Ежегодно през пролетта и есента се провеждат общински спортни турнири по волейбол, футбол и лека атлетика между училищата. На територията на община Дулово действат 12 спортни клуба:

 1. ФК „ЧЕРВЕНА ЗВЕЗДА” , гр. Дулово
 2. ФК ДУЛО–2018” , гр. Дулово
 3. ФК „ГАЛАКТИКА”, с. Черник
 4. ФК „ЛУДОГОРЕЦ” , с. Паисиево
 5. ФК „ВИХЪР”, с. Боил
 6. ФК „ЙЪЛДЪРЪМ”, с. Яребица
 7. ФК „ЗЛИ ДОЛ”, с. Правда
 8. ФК „ЧЕРНОЛИК”, с. Чернолик
 9. ФК „СВЕТКАВИЦА”, с. Поройно
 10. СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА „ЛУДОГОРЕЦ”, с. Паисиево
 11. КАРАТЕ КЛУБ „ШОТО ВИТЯЗ”, гр. Дулово
 12. ШАХМАТЕН КЛУБ „Р. ФИШЕР”, гр. Дулово17 май, 2024

Ден на Спорта

Община Дулово
Read More