Местни приходи

Datesort descending Title Категория
27 Jan 2015 - 08:37 Функции на дирекция "Местни приходи... Функции и видове услуги и цени за тях
27 Jan 2015 - 08:39 Видове данъци и такса за битови отпадъци... Видове данъци и ТБО
11 Mar 2015 - 17:14 Съобщение Местни приходи
11 Mar 2015 - 17:15 Съобщение Местни приходи
15 Mar 2015 - 22:19 Съобщение 289 Местни приходи
15 Mar 2015 - 22:20 Съобщение 295 Местни приходи
17 Mar 2015 - 18:34 Съобщение 331 Местни приходи
17 Mar 2015 - 18:35 Съобщение 350 Местни приходи
26 Mar 2015 - 08:16 Съобщение 510 Местни приходи
26 Mar 2015 - 08:16 Съобщение 395 Местни приходи