Общински съвет

Date Title Категория
10 Dec 2019 - 17:47 ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС-ДУЛОВО МАНДАТ... Комисии към Общински съвет
10 Dec 2019 - 17:40 Председател на Общински съвет Общински съвет
3 Dec 2019 - 12:28 Р Е Ш Е Н И Е № 2 от 26.11.2019 годин... Решения
3 Dec 2019 - 12:27 Р Е Ш Е Н И Е № 1 от 11.11.2019 годи... Решения
28 Nov 2019 - 14:41 С В И К В А М ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ... Съобщения
10 Dec 2019 - 11:52 МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА „НАРЕДБА ЗА УСЛОВИ... Проекти-наредби
10 Dec 2019 - 11:51 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВ... Проекти-наредби
6 Nov 2019 - 10:50 ПОКАНА Съобщения
27 Sep 2019 - 16:49 Решения 49-2019 Решения
19 Sep 2019 - 18:01 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕ... Съобщения