Общински съвет

Date Title Категория
11 Dec 2019 - 17:04 С В И К В А М ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общи... Предстоящо заседание
11 Dec 2019 - 10:06 ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС-ДУЛОВО МАНДАТ... Комисии
11 Dec 2019 - 16:20 Председател Общински съвет
11 Dec 2019 - 16:57 Р Е Ш Е Н И Я 2 от 26.11.2019 година Решения
11 Dec 2019 - 16:56 Р Е Ш Е Н И Я 1 от 11.11.2019 година Решения
11 Dec 2019 - 16:53 С В И К В А М ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ... Предстоящо заседание
10 Dec 2019 - 11:52 МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА „НАРЕДБА ЗА УСЛОВИ... Проекти на нормативни актове
10 Dec 2019 - 11:51 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВ... Проекти на нормативни актове
11 Dec 2019 - 16:55 ПОКАНА Предстоящо заседание
27 Sep 2019 - 16:49 Решения 49-2019 Решения