Общински съвет

Date Title Категория
7 Apr 2020 - 17:30 Решения по Протокол № 6-2020 Решения
7 Apr 2020 - 17:29 НАРЕДБА № 15 за определяне размера... Нормативни актове
24 Mar 2020 - 15:00 С В И К В А М ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ... Предстоящо заседание
19 Mar 2020 - 17:34 С П Р А В К А по чл.26, ал.5 от Закона з... Проекти на нормативни актове
9 Mar 2020 - 17:40 Решения по протокол 5/28.02.2020г. Решения
18 Feb 2020 - 17:55 С В И К В А М ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общин... Предстоящо заседание
12 Feb 2020 - 18:11 УВЕДОМЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.2 и ал.4... Проекти на нормативни актове
11 Feb 2020 - 14:00 УВЕДОМЛЕНИЕ Съобщения
4 Feb 2020 - 19:49 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА Н... Правилник за организацията и дейността на общинския съвет
4 Feb 2020 - 19:47 Решения по протокол 4/28.01.2020г. Решения
22 Jan 2020 - 17:40 С В И К В А М ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на О... Предстоящо заседание
22 Jan 2020 - 14:15 С П Р А В К А В съответствие с чл. 26,... Проекти на нормативни актове
7 Jan 2020 - 15:52 ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 отЗакона... Проекти на нормативни актове
2 Jan 2020 - 17:33 Наредба № 13 за условията и реда за уста... Нормативни актове
2 Jan 2020 - 17:33 НАРЕДБА № 11 за ОАМТЦУ -20.12.2019 Нормативни актове
30 Dec 2019 - 11:54 Решенията по Протокол № 3/20.12.2019г. Решения