Общински съвет

Date Title Категория
22 Jan 2020 - 17:40 С В И К В А М ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на О... Предстоящо заседание
22 Jan 2020 - 14:15 С П Р А В К А В съответствие с чл. 26,... Проекти на нормативни актове
7 Jan 2020 - 15:52 ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 отЗакона... Проекти на нормативни актове
2 Jan 2020 - 17:33 Наредба № 13 за условията и реда за уста... Нормативни актове
2 Jan 2020 - 17:33 НАРЕДБА № 11 за ОАМТЦУ -20.12.2019 Нормативни актове
30 Dec 2019 - 11:54 Решенията по Протокол № 3/20.12.2019г. Решения
20 Dec 2019 - 09:28 Справка, съгласно чл.26, ал.5 от Закона... Проекти на нормативни актове
11 Dec 2019 - 17:04 С В И К В А М ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общи... Предстоящо заседание
11 Dec 2019 - 10:06 ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС-ДУЛОВО МАНДАТ... Комисии
11 Dec 2019 - 16:20 Председател Общински съвет