Общински съвет

Date Title Категорияsort descending
21 Jul 2014 - 20:01 ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на О... Общински съвет
19 Mar 2015 - 16:42 ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на... Общински съвет
13 Sep 2012 - 13:04 Покана Общински съвет
9 Apr 2015 - 17:17 Решения 36-2015 Общински съвет
11 Feb 2013 - 16:40 Предложенията за 15-то заседание Общински съвет
12 Apr 2016 - 18:05 П Р О Т О К О Л № 6 29.03.2016 година Общински съвет
13 Aug 2013 - 09:59 Докрадна записка Общински съвет
14 Jan 2016 - 16:23 ОБЯВЛЕНИЕ Общински съвет
16 Jan 2014 - 16:15 ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. СЕЗГИН ГАЛИБ - ПРЕДС... Общински съвет
21 Jul 2014 - 20:34 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет