Общински съвет

Date Title Категорияsort ascending
10 Apr 2019 - 10:42 РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1... Декларации и регистри по ЗПКОНПИ
10 Dec 2019 - 11:52 МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА „НАРЕДБА ЗА УСЛОВИ... Проекти на нормативни актове
22 Jan 2020 - 14:15 С П Р А В К А В съответствие с чл. 26,... Проекти на нормативни актове
24 Nov 2017 - 09:16 У В Е Д О М Л Е Н И Е Проекти на нормативни актове
29 Nov 2017 - 09:22 СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от Закона за норм... Проекти на нормативни актове
26 Mar 2018 - 16:30 Проект на Наредба № 3 Проекти на нормативни актове
12 Feb 2020 - 18:11 УВЕДОМЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.2 и ал.4... Проекти на нормативни актове
31 Mar 2018 - 08:17 У В Е Д О М Л Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2... Проекти на нормативни актове
20 Dec 2019 - 09:28 Справка, съгласно чл.26, ал.5 от Закона... Проекти на нормативни актове
11 Dec 2017 - 20:02 ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 от Закона... Проекти на нормативни актове