Общински съвет

Date Title Категория
11 Dec 2019 - 16:57 Р Е Ш Е Н И Я 2 от 26.11.2019 година Решения
11 Dec 2019 - 16:56 Р Е Ш Е Н И Я 1 от 11.11.2019 година Решения
11 Dec 2019 - 16:53 С В И К В А М ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ... Предстоящо заседание
10 Dec 2019 - 11:52 МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА „НАРЕДБА ЗА УСЛОВИ... Проекти на нормативни актове
10 Dec 2019 - 11:51 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВ... Проекти на нормативни актове
11 Dec 2019 - 16:55 ПОКАНА Предстоящо заседание
27 Sep 2019 - 16:49 Решения 49-2019 Решения
19 Sep 2019 - 18:01 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕ... Съобщения
2 Sep 2019 - 18:06 Решения 48-2019 Решения
20 Aug 2019 - 17:57 П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТ... Съобщения