Ден на народните будители 2019г.

Кой събуждал умовете,
бранел българското слово,
та като вълшебно цвете
то да разцъфти отново?

Да се знае, да се помни,
че България е жива!
На будителите скромни
българинът китка свива.

Днес  в ДГ“Мир“ тържествено  се отбеляза „Денят на народните Будители“. Г-жа П. Михайлова – Директор на ДГ“Мир“  разказа на децата за делото на хората пробудили духа на българите през вековете за да я има и днес България.  Децата от група „ Гълъбчета“ подготвени от г-жа М. Ангелова и С. Аптула с рецитал и песни за българските будители, поздравиха своите приятели от първа, втора и трета група.

Поклон пред делото на Българските будители, станали скъпи за всяко българско сърце и до днес!!!