Дулово-ремонти

Д-р Юксел Ахмед - кмет на Община Дулово се срещна с работниците, които асфалтират и ремонтират пътното платно и тротоарите на една от улиците в град Дулово. Дейностите са част от  проекта"Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Дулово" към ПРСР 2014-2020-съфинансиран от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Стойността на проекта е над 1 790х лв и е със срок на изпълнение 24 месеца.

 

Категория: 
Съобщения