ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА КАРНАВАЛА "ЗЛАТНОТО МАГАРЕ" Обявява конкурс за хумористична рисунка и маска

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

I. Конкурсът се провежда в две категории:

- хумористична рисунка;

- маска;

ІІ. Участие в конкурса.

1. Конкурсът е отворен за всички автори – учащи и възрастни.

2. Няма възрастово ограничение за участниците.

3. Всеки автор може да участва в двете категории или само в една от тях.

4. Всеки автор участва с не повече от 5 творби във всяка от категориите.

ІІІ. Изисквания за творбите.

1. Тематична насоченост: карнавалът „Златното магаре” във всичките му естетически и социални проявления, „магариите” в живота и обществото ни, както и политическа сатира.

2. Няма ограничение за използваните материали и техники.

3. Формат на рисунките – А4 или А3.

4. Творбите се представят в Отдел „Култура”, ет. 1  на Общината или на адрес:

 

Гр. Дулово 7650 , ул. „В. Левски” № 18, Отдел „Култура и МД”.

 

5. Краен срок за представяне на творбите – 30 април 2017г.

6. Творбите трябва да бъдат придружени от кратка информация за автора.

ІV. Награден фонд - грамоти за участие, парични и сувенирни награди

 

1.      В категорията „Хумористична рисунка“ се присъждат следните награди:

 

                                         І-ва награда –80 лв.

                                        ІІ-ра награда –60 лв.

                                       ІІІ-та награда –40 лв.

                                      поощрителни награди – 2 по 20 лв.

 

2.      В категорията „Маска“ се присъждат следните награди:

 

                                       І-ва награда –80 лв.

                                       ІІ-ра награда –60 лв.

                                       ІІІ-та награда –40 лв.

                                       поощрителна награда – 20 лв.

Категория: 
Култура