Последно за мандата заседание на ОбС Дулово

В Дулово се проведе последното, за мандат 2015-2019г, заседание на Общински съвет Дулово.

 За четирите години са взети общо 624 решения от 29-те общински съветници. Маргарита Георгиева-
общински съветник от БСП- приветства  присъстващите и им пожела здраве и успехи.
 Председателят на ОбС инж.Сезгин Галиб и кметът на общината д-р Юксел Ахмед поздравиха
 общинските съветници, благодариха им за съвместната работа и им пожелаха здраве и успешна кампания.
 В края на заседанието бе направена и обща снимка.
 
Категория: 
Съобщения